Η επιτυχία ενός έργου πληροφορικής βασίζεται κατά ένα ποσοστό 30% στην επιλογή κατάλληλων προϊόντων λογισμικού και εξοπλισμού. Το υπόλοιπο 70% εξαρτάται από τις υπηρεσίες που θα χρειαστούν ώστε τα προϊόντα να αποτελέσουν προσωποποιημένη  λύση για την επιχείρηση. Έτσι χρειάζονται υπηρεσίες που θα αφορούν την καταγραφή των αναγκών, το σχεδιασμό της λύσης, την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση του λογισμικού στις ανάγκες της εταιρίας, την εκπαίδευση και τέλος τη διηνεκή υποστήριξη και επεκτασιμότητα.


Η ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. διαθέτοντας τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων πληροφορικής παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής ενός έργου σε μια επιχείρηση αλλά και μετά από αυτό κατά το στάδιο της υποστήριξης.

Τέλος η εταιρία παρέχει και υπηρεσίες ανεξάρτητα από προϊόντα και λύσεις πληροφορικής. Υπηρεσίες καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα σε διάφορους επιχειρησιακούς τομείς όπως οργάνωση αποθηκών, λογιστηρίου, παραγωγής κλπ.